Nazwa firmy Bo Ja Kocham Psy
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 727-27-87-259
KRS 0000429877
REGON 101452586
Strona www bojakochampsy.pl