Nazwa firmy Instytut Energetyki Oddzial Gdańsk
Forma prawna -
NIP 525-00-08-761
KRS 0000088963
REGON 000020586
Strona www www.ien.gda.pl