Nazwa firmy U Jędrusia Sp. z o.o.
Forma prawna Spu00f3u0142ka (wpisana w KRS)
NIP 944-22-41-567
KRS 0000398461
REGON 122420450
Strona www u-jedrusia.pl